Search
  • Dat Phan

Present from the Past • Exhibition - Sydney

https://vietucnews.net/uc-doc-dao-trien-lam-present-from-the-past-lay-cam-hung-tu-van-hoa-viet-thoi-nguyen/


An Exhibition Featuring Artworks and Designs Inspired by Vietnamese Culture During the Last Dynasty of Nguyễn -

#Tiếng_Việt_phía_dưới ————-

🏛 INSPIRATION

Even though the Nguyễn dynasty lasted only 143 years, the imprints it left in Vietnam’s cultural identity is undeniably profound and impactful. To the extent that, sometimes, when thinking of an ancient Vietnam, ample people immediately associate it with the Vietnam of that era. The culture of that time has always been an endless inspiration and abundant resource for artists and designers.

The exhibition "Present From The Past” will introduce to the audience the artworks and designs which are inspired by that time as well as the sophisticated and opulent vestiges of the Nguyễn dynasty. With that in mind, the spectators can grasp an overview of what was once so magnificent and elegant and how its essence has seeped into the creativity of Vietnamese young artists nowadays.

————-

🖌 LIST OF CONTRIBUTORS

The artists behind the exhibits featured in this event, most of them are in their 20s, are keen to embed the sophisticated, dynamic and vibrant culture of Vietnam into their work. Can Tiểu Hy • Đạt Phan • Đoàn Thành Lộc • Đinh Hải Yến • Võ Huỳnh Phú • Xuân Lam • Thái Thanh Đỗ • Vũ Đức • Lê Anh Kiệt • La Quốc Bảo • Đăng Thiên

Ỷ Vân Hiên • Tản Mạn Kiến Trúc - 散慢建築 - Architecture Excursions • Bleu De Hue • Ingo • JoiKid

V'style - Việt Cổ Phục Cách Tân • Đại Việt Fancy • Great Vietnam 大越南

————-

📮 PAY WHAT YOU WISH & GET A DOOR GIFT FROM US

Similar to the Admission Policy of the Metropolitan Museum of Art in New York City, we ask you to donate a suggested amount of $8.00 AUD for a ticket. You can pay as much as you want since we do not have a mandatory fixed ticket price.

- Ticket link: https://presentfromthepastexhibition.eventbrite.com

- Children under age 12 can get a ticket for free.

- An e-ticket, no matter what date you choose, is valid for admission ANY ONE OPERATING DAY until the end of the exhibition.

————-

GREAT THANKS TO OUR PARTNERS

💎 The •Present From The Past• Exhibition is sponsored by • #Minh_Long_Fine_Porcelain: Golden Kirin sponsor • Monosketch: Bronze Phoenix sponsor

❤️ Supported by Ỷ VÂN HIÊN 倚雲軒, Nguyen Creative, Ingo Kit and Camie Fleur

#minhlongfineporcelain #sponsoredbyminhlongfineporcelain #monosketch #sponsoredbymonosketch

----------------------------------------------------------------------------

- Triển lãm Tác phẩm và Thiết kế Nghệ thuật Lấy Cảm hứng từ Văn hóa Việt Nam thời Nhà Nguyễn -

————-

🏛 CẢM HỨNG

Dẫu rằng triều đại nhà Nguyễn chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 143 năm, không thể phủ nhận dấu ấn sâu sắc mà giai đoạn này đã lưu lại trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Khi chúng ta nói đến nước Việt thời xưa, không ít người ngay lập tức lên hệ đến khoảng thời gian này. Văn hóa thời nhà Nguyễn luôn là nguồn cảm hứng và tư liệu bất tận để những nghệ sĩ đương thời khai thác và đưa vào trong tác phẩm của mình.

Trong khuôn khổ hạn chế của triển lãm “Present From The Past”, chúng tôi sẽ giới thiệu đến công chúng những tác phẩm hội họa và thiết kế lấy cảm hứng từ thời đại này, cũng như những nét tráng lệ, hoàng hoa của thời nhà Nguyễn. Người xem triển lãm có thể hình dung phần nào về những khía cạnh tinh tế trong phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam một thời; để rồi thưởng lãm sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ đương đại khi thổi những vàng son xưa cũ vào những tác phẩm hiện đại.

————-

🖌 DANH SÁCH CÁC HỌA SĨ VÀ TỔ CHỨC THAM GIA

Những nghệ sĩ và nghệ nhân đằng sau triển lãm này đều còn khá trẻ, hầu hết trong độ tuổi 20. Họ luôn tha thiết tìm tòi những cách mới để khai thác nét văn hóa Việt Nam tinh tế, sống động và rực rỡ. Can Tiểu Hy • Đạt Phan • Đoàn Thành Lộc • Đinh Hải Yến • Võ Huỳnh Phú • Xuân Lam • Thái Thanh Đỗ • Vũ Đức • Lê Anh Kiệt • La Quốc Bảo • Đăng Thiên

Ỷ Vân Hiên • Tản Mạn Kiến Trúc - 散慢建築 - Architecture Excursions • Bleu De Hue • Ingo • JoiKid

V'style - Việt Cổ Phục Cách Tân • Đại Việt Fancy • Great Vietnam 大越南

————-

📮 TRẢ TÙY Ý BẠN & NHẬN QUÀ TẠI CỬA

Ứng dụng theo mô hình bán vé của Bảo tàng Đô thị Nghệ thuật New York (MET), chúng tôi đề xuất mức tiền mua vé ủng hộ là $8.00 AUD/ vé. Bạn có thể trả bao nhiêu tùy ý vì chúng tôi không có mức giá cố định.

- Đường dẫn mua vé: https://presentfromthepastexhibition.eventbrite.com

- Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

- Vé điện tử có hiệu lực vào BẤT KỲ NGÀY NÀO diễn ra triển lãm, không nhất thiết phải là ngày bạn chọn trước đó.

————-

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐẾN CÁC ĐỐI TÁC

💎 NHÀ TÀI TRỢ

• Gốm Sứ Cao Cấp Minh Long: nhà tài trợ Golden Kirin • Monosketch: nhà tài trợ Bronze Phoenix

❤️ Hỗ trợ bởi Ỷ Vân Hiên, Joikid, Nguyen Creative, Ingo Kit và Camie Fleur


16 views0 comments

Recent Posts

See All