Search
  • Dat Phan

Nay Mam ● Group Exhibition

Updated: Dec 16, 2019

http://www.naymam.co/

The project includes around 100 works by 88 artists with media ranging from illustration, graphic design to graphic novel and sculpture. By sharing the experience via visual works, we hope to encourage the public to engage more in growing plants. The ultimate goal of Nảy Mầm is to simply tell a story about our plant experience and hope that people can feel the joy that comes with growing a plant.

.

Dự án có sự tham gia của 88 nghệ sĩ với các tác phẩm bao gồm nhiều hình thức chất liệu. Bằng việc chia sẻ về trải nghiệm của các nghệ sĩ thông qua các tác phẩm tham gia, dự án mong muốn có thể góp phần khuyến khích cộng đồng làm quen với việc trồng cây. Không đặt ra cho mình một mục đích to lớn, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ việc trồng cây của bản thân và hy vọng mọi người có thể cảm nhận được niềm vui đến từ việc chăm sóc một cái cây.
7 views0 comments

Recent Posts

See All